Uutiset

A-COM OY on suljettu.

Monacor ym. edustukset ja palvelut on nyt osana Discoland Oy:n ennestään laajaa tarjontaa.

Neuvonta, suunnittelu, asennus ja huoltopalveluja tarjoamme jatkossa Discoland Oy:n nimissä.

Myös teollisuuden tarpeisiin pyrimme vastaamaan parhaamme mukaan, vaikka elektromekaniikka on jätetty pois uusista valikoimista.

Siirry discolandiin!

A-COM OY:N TOIMITUSEHDOT 

Nämä toimitusehdot koskevat A-COM OY:n myymiä tuotteita ja niiden osia ja tarvikkeita.

Hinnat

Hinnat ilmoitetaan verottomina vapaasti varastossamme Sipoossa. Hintoihin on lisättävä kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, joka on tällä hetkellä 24 prosenttia sekä muut mahdolliset verot ja julkisoikeudelliset maksut. Tarjouksissa hinta ilmoitetaan ostajan tiedustelemalle erälle tai määrälle.

Tarjous 

Antamamme kirjallinen tarjous on voimassa kahden viikon ajan tarjouksen päiväyksestä, jollei toisin ole kirjallisesti etukäteen sovittu. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat meidän omaisuuttamme.

Maksuehto ja tuotteiden omistus    

Tiliasiakkailla 10 päivää ellei toisin kirjallisesti sovita. Muutoin maksuehdot ovat käteinen tai ennakkomaksu. Huomautusaika on 8 päivää. Viivästyskorko on 13 %. Viivästyskoron lisäksi meillä on oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. 

Pidätämme itsellemme oikeuden tarjouksessa ja muutoin ilmoittamiemme hintojen tarkistamiseen tilauksen hyväksymisen jälkeen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisävero, tuontimaksut tai muut meistä riippumattomat maksut, verot tai veronluontoiset maksut tai hankintahinnat muuttuvat ennen toimituspäivää. Tavara on aina A-COM OY:n omaisuutta, kunnes lasku on kokonaan maksettu.

Pakkaus- ja toimituskulut

Emme vastaa kuljetuskustannuksista, vakuutuskustannuksista, lastauskustannuksista ja muista kustannuksista, jotka syntyvät ennen tavaran luovutusta. Veloitamme ostajalta pakkauskulut arvonlisäveroineen sekä rahtikulut arvonlisäveroineen kulloinkin voimassa olevan rahtihinnastomme mukaisesti. Noudettaessa varastoltamme emme veloita pakkauskuluja.

Pienlaskutuslisä

Emme veloita pienlaskutuslisiä.

Toimitusaika

Toimitusaika alkaa myyntitilauksen vahvistamisesta ja vahvistetaan tilauskohtaisesti. Yleensä toimitusaika on 1 – 8 työpäivää mutta kuitenkin joka tapauksessa kohtuullisessa ajassa tilauksesta tavaroiden valmistajien ja kuljettajien toiminnasta ja kapasiteeteista riippuen. Noutotilaukset välimyyntivarauksin. Ylivoimaisen esteen sattuessa vapaudumme vastuistamme.

Toimituslauseke

NOL Sipoo FIN91 / Noudettavana lähettäjältä. 

Tilauksen muuttaminen   

Tilauksen muuttamisesta on aina sovittava etukäteen kirjallisesti tai sähköpostilla.

Jälkitoimitukset   

Toimitamme puuttumaan jääneet, tilapäisesti loppuneet tavarat jälkitoimituksena. Jälkitoimituksista emme veloita lisäkuluja.

Toimituksen peruuttaminen

Toimituksen peruuttamisesta on sovittava kirjallisesti etukäteen. Palautettavan tuotteen verottomasta maksetusta nettohinnasta hyvitämme enintään 80 % (kahdeksankymmentä prosenttia). Veloitettuja toimitus- ja pakkauskuluja emme hyvitä. Emme hyvitä myöskään sopimatta peruutettuja toimituksia.

Takuu

Kaikissa takuuasioissa tulee aina olla ensin yhteydessä meihin.
Takuutuotteissa on valmistajien antama 6 – 24 kuukauden takuuaika tuoteryhmästä riippuen käsittäen valmistus- ja raaka-ainevirheet. Takuun piiriin eivät kuulu käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai normaalista kulumisesta tai vähentymisestä aiheutuneet vauriot. Takuu on voimassa vain, jos tavaraa tai laitetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Takuu ei kata virheitä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, loppukäyttäjän vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai ostajan
laiminlyönnistä. Takuusta ei korvata muita välittömiä tai välillisiä vahinkoja tai niihin liittyviä kustannuksia.

Vastuut

Emme ole velvollisia korvaamaan mitään välillisiä vahinkoja (kuten esimerkiksi tuotannon/toiminnan keskeytyminen tai liikevaihdon vähentyminen taikka saamatta jäänyt voitto) missään virhe- tai viivästystilanteissa. Vastaamme korjatun tai uuden takuutuotteen toimituskuluista.

Emme ole missään vastuussa mahdollisesti tekemästämme kameravalvontalaitteiden asennustyöstä sen osalta, että kameravalvontalaitteet on asennettu siten, kuin voimassa oleva oikeus edellyttää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vastuuvapautta siitä, mitä kohdetta ja millä tavoin kameravalvontalaitteet kuvaavat tai mitä muutoksia kameravalvontalaitteiden asennuksiin tai säätöihin tehdään asennustyön jälkeen.

Tuotteiden käyttö

Ostajan on hänelle tavaraa luovutettaessa todettava, onko toimitus tilauksen mukainen ja huolellisesti silmämääräisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus. Virheistä on välittömästi ilmoitettava meille kirjallisesti tai sähköpostilla.

Ostaja vastaa yksin siitä, että ostaja käyttää tuotetta oikein. Ostajan yksinomaisella vastuulla on käyttää tuotetta oikein voimassa olevan oikeuden mukaan (esimerkiksi kameravalvontalaitteet). Kehotamme ostajaa selvittämään sen, miten tuotetta voi käyttää voimassa olevan oikeuden mukaan oikein. Emme ole osittainkaan vastuussa siitä, miten asiakkaamme käyttävät tuotteitamme, emmekä käytöstä mahdollisesti aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista.
    
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että myyntisopimuksemme mukaan vastuumme suorista ja välillisistä vastuista on rajoitettu.
        
Lisätietoja esimerkiksi kameravalvontalaitteiden oikeasta asennuksesta ja käytöstä on saatavissa muun muassa yksityisyyden suojasta työelämässä annetusta laista (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040759) ja rikoslaista (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001).