Uutiset

A-COM OY on suljettu.

Monacor ym. edustukset ja palvelut on nyt osana Discoland Oy:n ennestään laajaa tarjontaa.

Neuvonta, suunnittelu, asennus ja huoltopalveluja tarjoamme jatkossa Discoland Oy:n nimissä.

Myös teollisuuden tarpeisiin pyrimme vastaamaan parhaamme mukaan, vaikka elektromekaniikka on jätetty pois uusista valikoimista.

Siirry discolandiin!


Rekisterinpitäjä:
A-COM OY
Susikuja 6
04130 Sipoo
Puh. (09) 274 5530
Fax. (09) 274 55333

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Marika Jalonen
Susikuja 6
04130 Sipoo
Puh. (09) 274 55350
Fax. (09) 274 55333
Sähköpostitse saat yhteyden yhteystietojen kautta.

Rekisterin nimi:
A-COM OY:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään A-COM OY:n toimesta asiakassuhteen hoitamista,  sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palveluiden kehittämistarkoituksiin sekä, mikäli rekisteröity henkilö ei ole tätä kieltänyt, suoramarkkinointiin.

Rekisteröitävät henkilöt ja niihin liittyvät tiedot:
Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta rekisteröitymisen yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä rekisterinpitäjän internet-sivustojen välityksellä ja sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla.
 
Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Etunimi
Sukunimi 
Syntymäaika
E-mail
Yritys tai yhteisö
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Fax
Salasana
Mahdolliset asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointikiellot

Tietojen luovuttaminen:

A-COM OY ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu palomuuri- ja salasanasuojauksin.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.